Pravidla

Organizační výbor: Roman Luhan – Václav Chmelař – David Rozmajzl

Termíny: každé druhé úterý v měsíci až do října, sraz hráčů ve 12,30(pokud není ve vypsání turnaje řečeno jinak)

Hodnocení: Do celkového pořadí se započítávají 4 nejlepší výsledky + finále. Vítězi celé tour jsou hráči s nejvyšším počtem stablefordových bodů v každé kategorii brutto i netto STBL.  Při celkové rovnosti rozhoduje pořadí ve finále.

Výsledky: Vítězi turnaje se stávají hráči s nejvyšším součtem brutto a nejvyšším součtem netto stablefordových bodů.  V případě shody bodů na pohárovém umístění (1. – 3. místo) je upřednostněn hráč s nižším počtem ran. Pokud ani po těchto možnostech nebude rozhodnuto, pořadí určí organizační výbor.

Hra: kategorie 1: na součet netto stablefordových bodů,

kategorie 2: na součet brutto stablefordových bodů.

Hřiště: dle termínové listiny

Odpaliště: žlutá, červená dle rozpisu turnaje. S přihlédnutím k místním zvyklostem.

Měřící přístroje: Laserové měřící přístroje jsou povoleny pouze pro měření vzdálenosti. Zákaz měření doplňkových funkcí, jako např.: měření sklonu, převýšení, síly větru a podobbně. Povinnost dodržovat pravidla ČGF o poskytování nepovolených informací.

Start v turnaji: Hráč se musí přihlásit na turnaj na webových stránkách ČGF nebo na tour@golfpribram.cz nejpozději do 18,00 den před konáním turnaje.

Nasazení do flightů: do flightů bude nasazováno podle aktuálního pořadí Tour

Poplatek: Hrací fee si každý hradí na své náklady.

Protest: Za každý případný protest platí protestující nevratný poplatek 200 korun. O protestu rozhoduje neodkladně Soutěžní výbor. Platí pravidla golfu a místní pravidla hřiště.

Úprava HCP:  Hraje se na  úpravu HCP.